Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên lớp HCB-10A, TCB-10A

Đăng bởi : Admin Ngày: 13/12/2016


Bài viết liên quan

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 6/3/2017

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 17/03/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 19/01/2017

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 19/01/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 11/01/2017 và 14/01/2...

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 11/01/2017 và 14/01/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ......Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 30/12/2016

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 30/12/2016. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 21/12/2016 cho học viên tham dự kỳ thi ngày...

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 21/12/2016 cho học viên tham dự kỳ thi ngày 21/12/2016. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc...Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/8A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/8A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3,...

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3, HIC3-8A4. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc...Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/7A, CCB/7B, TCCB/8A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/7A, CCB/7B, TCCB/8A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....


Nhà tài trợ

  • Trung tâm Phát triển phần mềm và Đào tạo ngắn hạn CNTT
  • Hotline:+843.280.280 Ext: 6666
  • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
  • Facebook:https://www.facebook.com/TinVanPhongKTQD
  • https://www.youtube.com/embed/x4lkaDe-e60

Lượt truy cập

  Flag Counter