Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quyết định cấp chứng chỉ


Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3, HIC3-8A4

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3, HIC3-8A4. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-7A1, HIC3-7A2

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-7A1, HIC3-7A2. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 3 năm 2016

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn CNTT thông báo về việc cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên lớp TIC3-4A1, TIC3-4A2, HIC3-4A1, HIC3-4A2, HIC3-4A3, HIC3-4A4, HIC3-4A5. Anh/ Chị sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng...Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 1 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn CNTT thông báo về việc cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên lớp TIC3-3A, HIC3-3A1, HIC3-3A2, HIC3-3A3, HIC3-3A4, HIC3-3A5. Anh/ Chị sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hai Bà Trưng...Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  • Trung tâm Phát triển phần mềm và Đào tạo ngắn hạn CNTT
  • Hotline:+843.280.280 Ext: 6666
  • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
  • Facebook:https://www.facebook.com/TinVanPhongKTQD
  • https://www.youtube.com/embed/x4lkaDe-e60

Lượt truy cập

  Flag Counter