Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Thông báo tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 7 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 7 năm 2016 ...Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 11/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 11/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc, là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên cá...Thông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 6 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 6 năm 2016 ...Thông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 5 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 5 năm 2016 ...Thông báo phòng học "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" dành cho sinh viện đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin cám ơn Anh/ Chị đã đăng ký tham dự lớp học, ôn và thi cấp chứng chỉ “Kỹ năng tin học NEU – Chuẩn IC3”.Trung tâm thông báo tới Anh/ Chị thời khóa biểu và phòng học ...Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" đợt 2 năm 2016

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" đợt 2 năm 2016 tính đến hết ngày 15/03/2016. Những sinh viên đăng ký (Trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh hoặc chuyển khoản) sau ngày 15/3/2016 sẽ tham gia học đợt 3 (bắt đầu ngày 08/05/2016, thi ngày 22/05/2016).Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 3 năm 2013

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 3 năm 2016 ....Cập nhật danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký và nộp học phí các lớp học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU...

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký và nộp học phí các lớp học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tính đến hết ngày 27/02/2016. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật đến hết ngày 28/02/2016...Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 2 năm 2016

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 2 năm 2016 ....Cập nhật danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tháng 03...

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tính đến hết ngày 24/02/2016. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật đến hết ngày 28/02/2016.Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 1 năm 2016

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 1 năm 2016 ...Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  • Trung tâm Phát triển phần mềm và Đào tạo ngắn hạn CNTT
  • Hotline:+843.280.280 Ext: 6666
  • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
  • Facebook:https://www.facebook.com/TinVanPhongKTQD
  • https://www.youtube.com/embed/x4lkaDe-e60

Lượt truy cập

  Flag Counter