Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công...

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 4/2017. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ....Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công...

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 3/2017. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ....Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học...

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 1 năm 2017Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 2/2017

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 2/2017. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ....Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 1/2017

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 1/2017. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ....DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTTThông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 7 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 7 năm 2016 ...Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 11/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 11/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc, là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên cá...Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 10/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 10/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc, là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên các...Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 10/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 10/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ...Thông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 6 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 6 năm 2016 ...Thông báo tuyển sinh ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 5 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ”Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 5 năm 2016 ...Thông báo tuyển sinh lớp Tin học ứng dụng trình độ B khai giảng tháng 8 năm 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 8/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ...Thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 8/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 8/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ...Thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 7/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 7/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ...Thông báo danh sách phòng thi Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3 kỳ thi ngày 21/5 và 22/5/2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn CNTT trường ĐHKTQD thông báo tới các Anh/ Chị tham gia học, ôn và thi cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học văn phòng NEU - Chuẩn IC3" đợt 3 năm 2016; lịch thi, nội dung thi, phòng thi và SBD như sau: ...THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIN HỌC THÁNG 5 NĂM 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 5/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ..THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THÁNG 04 NĂM 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 4/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ..Thông báo phòng học "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" dành cho sinh viện đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin cám ơn Anh/ Chị đã đăng ký tham dự lớp học, ôn và thi cấp chứng chỉ “Kỹ năng tin học NEU – Chuẩn IC3”.Trung tâm thông báo tới Anh/ Chị thời khóa biểu và phòng học ...Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" đợt 2 năm 2016

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" đợt 2 năm 2016 tính đến hết ngày 15/03/2016. Những sinh viên đăng ký (Trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh hoặc chuyển khoản) sau ngày 15/3/2016 sẽ tham gia học đợt 3 (bắt đầu ngày 08/05/2016, thi ngày 22/05/2016).Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 3 năm 2013

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 3 năm 2016 ....THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THÁNG 03 NĂM 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học ngắn hạn tháng 3/2016. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập và làm việc ...Cập nhật danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký và nộp học phí các lớp học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU...

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký và nộp học phí các lớp học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tính đến hết ngày 27/02/2016. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật đến hết ngày 28/02/2016...Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 2 năm 2016

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 2 năm 2016 ....Cập nhật danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tháng 03...

Danh sách sinh viên hệ đại học Từ xa đăng ký học, ôn và thi chứng chỉ " Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" tính đến hết ngày 24/02/2016. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật đến hết ngày 28/02/2016.THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THÁNG 02 VÀ 03 NĂM 2016

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin kinh tế - Viện CNTTKT - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân khai giảng các lớp Tin học ứng dụng trình độ B, Tin học văn phòng nâng cao tháng 02 và 03 năm 2016 ....Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ” Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 1 năm 2016

Để các bạn sinh viên chương trình NEU-EDUTOP các lớp TS1,2,3,4,5 đạt chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên đại học hệ từ xa. Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT tổ chức lớp học, ôn tập và thi cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” đợt 1 năm 2016 ...
Thông báo tuyển sinh các khóa tin học và kế toán máy ngắn hạn tháng 11/2015

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học và kế toán máy ngắn hạn tháng 11/2015. Các khóa học tại Trung tâm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để để ứng dụng trong học tập làm việc. Các bạn nhanh tay đăng ký để nhận nhiều ưu đãi...Thông báo tuyển sinh các khóa tin học và kế toán máy ngắn hạn tháng 10/2015

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo tuyển sinh các khóa tin học và kế toán máy ngắn hạn tháng 10/2015Tuyển sinh các khóa học ngắn hạn tháng 9 năm 2015

Tuyển sinh các lớp kế toán máy, tin văn phòng, tin ứng dụng tháng 9/2015....Thông báo tuyển sinh tin học và kế toán máy tháng 8/2015

Thông báo tuyển sinh tin học và kế toán máy tháng 8/2015Thông báo tuyến sinh các lớp tin học ngắn hạn tháng 07/2015

Thông báo tuyến sinh các lớp tin học ngắn hạn tháng 07/2015Thông báo tuyển sinh các lớp tin học văn phòng và tin học ứng dụng tháng 05/2015

Thông báo tuyển sinh các lớp tin học văn phòng và tin học ứng dụng tháng 05/2015Thông tin tuyển sinh các lớp tin học ngắn hạn tháng 04/2015

Thông tin tuyển sinh các lớp tin học ngắn hạn tháng 04/2015Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT khai giảng các lớp tin học tháng 3/2015

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT khai giảng các lớp tin học tháng 3/2015Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  • Trung tâm Phát triển phần mềm và Đào tạo ngắn hạn CNTT
  • Hotline:+843.280.280 Ext: 6666
  • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
  • Facebook:https://www.facebook.com/TinVanPhongKTQD
  • https://www.youtube.com/embed/x4lkaDe-e60

Lượt truy cập

  Flag Counter